Soutěžní příspěvky

Tady nalezte vize soutěžících, které dostaly od našich porotců nejvyšší hodnocení. Nyní je řada na vás! Najděte na facebooku IKDP v albu VIZE ČR 2050 – hlasování veřejnosti vizi, která se vám nejvíce líbí, a dejte jí lajk. Čas máte do 14. května.
Tři vize s nejvíce lajky budou odměněny na slavnostním večeru o dva dny později.

Klára-Bednářová

Klára Bednářová

Sociální politika je politikou, která se primárně orientuje k člověku, k rozvoji a kultivaci jeho životních podmínek, dispozic, k rozvoji jeho osobnosti a kvality života…

Filip Vrbík

Filip Vrbík

Při předvídání regionálního rozvoje je třeba nejprve odpovědět na otázku, co regionální rozvoj (a potažmo region) je...

Marek-Štěpán

Marek Štěpán

„Rodina je základní stavební kámen společnosti. Stát rodinu maximálně podporuje a pokud rodina selže, stát nabízí pomocnou ruku…“

10

Jan Malota

V mojí Vizi 2050 jsem se zaměřil na sociální problematiku. Předpokládá se, že v následujících desetiletích bude populace výrazně stárnout…

Václav-Miklas

Václav Miklas

Up to Date – co v dnešní době připadá v úvahu? Think-outside-the-box-approach – návrh inovativního řešení; Podrobné představení Modulární/autonomní víceúčelové dopravy…

Jan-Dohnal

Jan Dohnal a spol.

V roce 2050 vidíme zachovalé historické centrum města bez mrakodrapů a nové zástavby…

Vojtěch-Drápal

Vojtěch Drápal

Sním o tom, že Česká republika bude v roce 2050 patřit mezi deset zemí s největším HDP na hlavu...

Antonín-Homola

Antonín Homola

Zadáním mé seminární práce je vysvětlit, jak se Česko propracovalo na své dnešní místo v Evropě a s jakými událostmi byl spojen vznik dnešní podoby Evropské unie…

Vojtěch-Chupík

Vojtěch Chupík

Česká republika by mohla v roce 2050 soustřeďovat svoji rozvojovou pomoc více na jeden konkrétní stát, a tak si jej takzvaně „adoptovat“. Navrhuji takto pomoci Zambii…

František-Tobek

Frantošek Tobek

Současným problémem v zemědělství je mimo jiné to, že dochází k výrazným klimatickým změnám…

Viktor-ŘÍHA

Viktor Říha

Stojíme na prahu nové éry. Ekonomické a geopolitické struktury minulých generací nestačí držet tempo s neustále se vyvíjejícím světem…

Adam-Šilar

Adam Šilar a spol.

Zemědělství čekají v příštích letech změny, které jsou srovnatelné s přechodem od ruční práce k mechanizaci během průmyslové revoluce…

Martin-Matuštík

Martin Matuštík

Milý synu, Vím, že vaše generace považuje e-maily za zastaralé, ale já ti stejně jeden píši, neboť jsem již starší člověk a ve svých šedesáti letech už i značně konzervativní…

Pořadatel soutěže

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku je think-tank založeným KDU-ČSL. Cílem IKDP je vnášet do veřejné debaty nové impulsy z pohledu křesťanské demokracie na člověka a společnost a promýšlet a moderně interpretovat hodnoty, na nichž vyrostla evropská civilizace.

Close Menu