Kategorie

Jednotlivé kategorie jsou pojaté široce. Není třeba pokrýt všechny aspekty dané oblasti, úplně postačí vybrat si jedno konkrétní téma, kterému se budete věnovat. Text u kategorií proto berte jako příkladný, nikoli soutěžně závazný či omezující.

Česko-a-svět

1) Česko a svět

Česká republika je dlouhodobě součástí organizací, které tvoří páteř současného mezinárodního uspořádání. Jaké vůbec bude její místo v roce 2050? Kde bude? Jaká bude její zahraniční politika? Jaké budou priority ČR? A se kterými partnery bude nejvíce spolupracovat?

Ekonomika-a-technologie

2) Ekonomika a technologie

Vývoj technologií jde rapidně rychle dopředu. Co bylo včera žhavou novinkou, je dnes téměř přirozenou součástí našeho života. Jaký budou v této oblasti trendy za 30 let? Bez čeho nebudeme umět žít a co z těch věcí, které dnes dennodenně používáme, bude dávnou minulostí?

Zemědělství-a-ekologie

3) Zemědělství a ekologie

Dneska v zemědělství pracují cca 3 % lidí a stále jich ubývá. Bude tento trend i nadále pokračovat? A co budeme v ČR pěstovat? Nebudeme všechno potřebné dovážet z levnějších krajin? Co bude naším tradičním vývozním artiklem? Jak se ekologické požadavky odrazí na výrobě u nás?

Sociální-politika

4) Sociální politika

Sociální politika zahrnuje mnoho oblastí od zdravotnictví po rodinnou politiku. Jak se jejich vývoj posune do roku 2050? Bude nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví vyřešen jejich nahrazením stroji? Kolik dětí bude mít průměrná rodina? Vzniknou čistě seniorská městečka? A kdo (nebo co) se tam o seniory bude starat? Jak to ovlivní mezilidské vztahy? Budeme ještě vůbec mluvit česky?

Regionální-rozvoj-2

5) Regionální rozvoj

Většina Čechů žije ve městech, což se odráží na stavu jednotlivých regionů. Jak se ty za třicet let promění? Prohloubí se mezi nimi spolupráce? Dojde ke zlepšení infrastruktury? Přejde na ně větší část pravomocí, nebo dojde k masivní centralizaci? Jak bude vypadat naše krajina?

"Napište si s námi svoji budoucnost."
Jurečka
Marian Jurečka
ministr zemědělství za KDU-ČSL

Jak se zapojit do soutěže?

Close Menu